Төслүүд

Тайландын тосгоны ядуурлыг бууруулах 1.5 МВт цахилгаан станцууд

20180909092857422

Австрали дахь 5 кВт-ын фотоволтайк эрчим хүч хадгалах төсөл

2

Австрали дахь 5 кВт-ын орон сууцны цахилгаан станц

20180909195931221

Англид 6,6 кВт Pv системийн орон сууцны дээвэр

3

Камбож дахь 150 квт-ын нарны станцын төсөл

4

Вьетнам дахь 160 кВт-ын дээвэр дээрх нарны төсөл

5

БНХАУ-ын Жэжян хотод 170 кВт-ын нарны цахилгаан станцын төсөл

6

Хятадын Жэжян мужийн Жинхуа хотын 1.5 МВт-ын ядуурлыг бууруулах төсөл

7